Centrum duševního zdraví Brno pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním v jejich vlastním prostředí

Cílem psychiatrické reformy je přenést hlavní těžiště péče o lidi se závažným duševním onemocněním do jejich vlastního, přirozeného prostředí.

Více o nás

Kdo jsme

Centrum duševního zdraví Brno vzniklo na základě smluvního spojení FN Brno a organizace PRÁH jižní Morava, z.ú. v roce 2017.

Toto centrum bylo vytvořeno v návaznosti na změny probíhající v rámci psychiatrické reformy. Cílem psychiatrické reformy je přenést hlavní těžiště péče o lidi se závažným duševním onemocněním do jejich vlastního, přirozeného prostředí.

Poskytuje komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve spádových oblastech na území Brna-města. Zajišťuje akutní péči a časnou intervenci, léčbu a dlouhodobou podporu lidí s chronickým průběhem duševní nemoci v jejich běžném prostředí.

Co nabízíme

Podpora klienta v jeho <a href=http://www.zotaveni.cz target=_blank>zotavení</a>
Podpora klienta v jeho zotavení
Podporu klienta po hospitalizaci
Podporu klienta po hospitalizaci
Setkávání s klientem v jeho vlastním prostředí
Setkávání s klientem v jeho vlastním prostředí
Podpora klienta při orientaci v náročné životní situaci
Podpora klienta při orientaci v náročné životní situaci
Pomoc při řešení klientovi nepříznivé zdravotně sociální situace
Pomoc při řešení klientovi nepříznivé zdravotně sociální situace
Informace pro klienta a jeho rodinu o nemoci
Informace pro klienta a jeho rodinu o nemoci
Nabídka svépomocných skupinových setkávání
Nabídka svépomocných skupinových setkávání
Práci s rodinou klienta, pomoc při zlepšení vztahů se svým okolím
Práci s rodinou klienta, pomoc při zlepšení vztahů se svým okolím
Doprovody na úřady, k lékařům - v dlouhodobém kontextu (nejen jednorázově)
Doprovody na úřady, k lékařům - v dlouhodobém kontextu (nejen jednorázově)
Konzultace psychologické, psychiatrické, sociální, peer konzultanta (pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním)
Konzultace psychologické, psychiatrické, sociální, peer konzultanta (pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním)
Pomoc s chystáním medikace, kontrolu zdravotního stavu, odborné konzultace s lékařem a psychologem
Pomoc s chystáním medikace, kontrolu zdravotního stavu, odborné konzultace s lékařem a psychologem

Kdo je náš klient

Základním kritériem pro přijetí do péče CDZ Brno je diagnostikované závažné duševní onemocnění

 • schizofrenního okruhu
 • afektivní poruchy (poruchy nálad)
 • porucha s bludy
 • vážnější stavy obsedantně kompulzivní poruchy
 • poruchy osobnosti (do péče přijímáme dle individuálního posouzení týmu)

Podmínkou přijetí do péče CDZ Brno je bydliště ve spádové oblasti

 • Brno-Střed
 • Bohunice
 • Starý Lískovec
 • Nový Lískovec
 • Kohoutovice
 • Jundrov
 • Bosonohy
 • Bystrc
 • Žebětín
 • Kníničky

Jak pracujeme

Ambulantně

Klient, rodina, přátelé, kolegové nás mohou navštívit v prostorách CDZ.

V terénu

Poskytneme péči ve vašem přirozeném prostředí.

Asertivně

Klienta oslovíme na základě přání jiné osoby (maminka, otec, lékař).

  • Během první návštěvy se Vám bude věnovat zdravotní sestra nebo sociální pracovnice, které s vámi zmapují aktuální situaci, vaše potřeby a přání.
  • Do péče vás můžeme přijmou, pokud dojde ke shodě mezi tím, co poskytujeme a vašimi potřebami.
  • Uzavřeme s vámi ústní smlouvu o spolupráci.
  • Vytvoříme s vámi individuální plán péče – dle vašich přání, zaměřený na vaše silné stránky.
  • Společně provedeme analýzu vaší zdravotní a sociální situace.
  • Na péči se podílí celý tým CDZ Brno.
  • Péče je bezplatná a dobrovolná. Klienti nejsou nuceni ke zdravotním nebo sociálním úkonům, s kterými nesouhlasí.

Náš tým

Na podpoře se podílí multidisciplinární terénní tým, jehož součástí jsou psychiatři, klinický psycholog, psycholog poradce, zdravotní/psychiatrické sestry, sociální pracovníci, IPS specialista a peer konzultant.

Lenka Hüblová

Lenka Hüblová

Staniční sestra/vedoucí zdravotní části CDZ

Mgr. Michaela Havelková

Mgr. Michaela Havelková

Vedoucí sociální části CDZ

MUDr. Květa Vrbová

MUDr. Květa Vrbová

Psychiatr

MUDr. Pavel Křenek

MUDr. Pavel Křenek

psychiatr

Mgr. Hana Janáková

Mgr. Hana Janáková

Klinický psycholog

Mgr. Jana Jaššová

Mgr. Jana Jaššová

Psychiatrická sestra

Mgr. Petra Janíková

Mgr. Petra Janíková

Všeobecná sestra

Romana Éli

Romana Éli

Všeobecná sestra

Renata Holková, DiS

Renata Holková, DiS

Všeobecná sestra

Petra Zejdová

Petra Zejdová

Všeobecná sestra

Kamila Mannová

Kamila Mannová

Peer konzultantka

Zuzana Kočí Kotrlá

Zuzana Kočí Kotrlá

Sociální pracovnice

Bc. Michaela Kleinová

Bc. Michaela Kleinová

Sociální pracovnice

Mgr. Marcela Novysedláková

Mgr. Marcela Novysedláková

Sociální pracovnice

Mgr. Kristýna Turanová

Mgr. Kristýna Turanová

Sociální pracovnice

Bc. Klára Kaplanová

Bc. Klára Kaplanová

Sociální pracovnice

Mgr. Barbora Šebeňová

Mgr. Barbora Šebeňová

Psycholožka

Bc. Karolína Kašpárková

Bc. Karolína Kašpárková

IPS specialistka

Kontaktní pracoviště

Zřizovatel

FN Brno

 • Jihlavská 20
  625 00 Brno

Práh jižní Morava, z.ú.